kosten

Seizoen 2022/23 loopt van 14 september 2022 t/m 14 juni 2023 en heeft 34 lessen. We gaan er vanuit dat uw kind het hele seizoen mee doet. Elk seizoen is opgedeeld in twee betaalperioden. In het lesgeld is 1 generale repetitie inbegrepen. We gaan uit van 1 voorstelling aan het einde van het seizoen en meestal 1 open les eerder in het seizoen.

Kosten per betaalperiode – 1e betaling in september / 2e betaling in februari:

Groep A (4 t/m 6 jaar, groep 1 en 2) – 17 lessen van 45 minuten: 170 euro

Groep B (6 t/m 8 jaar) – 17 lessen van 75 minuten: 225 euro

Groep C (9 t/m 12 jaar) – 17 lessen van 90 minuten en in de 2e periode 12 van 90 en 5 lessen van 120 minuten: 247 euro

Betalingen kunnen worden voldaan op bank reknr. NL56 ASNB 8821190048 t.n.v. S de Jong Amsterdam, onder vermelding van KtW, kind en de cursusnaam.

Wanneer uw inkomen laag is, heeft u wellicht mogelijkheid aan te vragen bij het Jeugdfonds voor sport & cultuur. Zij vergoeden vaak volledig!

Voorwaarden Kindertoneel Westerpark

Bij nieuwe leerlingen geldt de eerste les als proefles. Als besloten wordt te blijven, dient vóór de tweede les het gehele lesgeld (of de eerste termijn, indien zo afgesproken) voor die periode betaald te worden. Bij aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier. Wanneer u dit inlevert en uw betaling is ontvangen, bent u ingeschreven.

Betalingen kunnen worden voldaan op bank reknr. NL t.n.v. S de Jong Amsterdam, onder vermelding van kind en de cursusnaam.

Mocht een les door omstandigheden uitvallen, dan wordt u per email of sms ingelicht. Indien mogelijk wordt voor passende vervanging gezorgd. Wij zijn niet aansprakelijk voor blessures, diefstal of schade aan goederen. Laat waardevolle spullen thuis.