visie

Theater

In de maatschappij gaat het ook voor kinderen veel om denken, leren, presteren. Kinderen moeten vaak stil zitten en functioneren in volwassen systemen. In de theaterlessen gelden andere prioriteiten: de kinderen dóen, beleven, bewegen, bedenken.

Bij Kindertoneel Westerpark ligt het accent op ontdekken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf uit kunnen vinden hoe iets werkt. De docent reikt een onderwerp en opdracht aan en de kinderen vinden uit wat er gebeurt als ze ermee aan de slag gaan. Dit kan bij de kleine kinderen bijvoorbeeld een imaginair land zijn waarin zij een avontuur beleven en spelen, of een tegenstelling zoals groot en klein, licht en donker. De docent begeleidt en reikt nieuwe dingen aan, zorgt voor veiligheid en heeft oog voor hun ontwikkeling. Wèl duidelijke opdrachten, maar geen voorgekauwde uitkomst. Zo worden hun vaardigheden steeds groter. De fantasie, ontwikkeling en het spelplezier staan voorop.

Bij de grotere kinderen ontwikkelen we daarnaast steeds meer hun speltechniek. Wanneer ben je geloofwaardig? Hoe doe je dat? Wat is je lichaamstaal? Ook gaan zij steeds meer scènes maken, die we samen na bespreken. Ontdekken en spelplezier blijven heel belangrijk.

Wat heb je eraan?

Kinderen van nu hebben later beroepen die wij ons nu nog niet eens voor kunnen stellen! Daarom is het o.i. belangrijk dat zij creatief leren denken. Daarvoor is theater ideaal. Door het ontwikkelen van je creativiteit word je goed in oplossingen bedenken, plannen maken, iets van alle kanten bekijken.

Het sociale aspect speelt ook een grote rol. De kinderen werken continu samen en leren durven. Ze ontwikkelen hun coördinatie, fysiek bewustzijn, creativiteit en muzikaliteit. Door je via spel in te leven en te béleven, leer je jezelf uit te drukken. Bovendien leer je hoe andere mensen (wezens, dieren) zich gedragen, voelen, zijn. Inleving en beleving.

Het gebruiken en ontwikkelen van je fantasie maakt een kind weerbaar. Fantasie heb je altijd bij je en kan je helpen in zware tijden.

Waarom buiten school?

Omdat de kinderen op andere aspecten aangesproken worden dan op een gemiddelde schooldag, komen vaak andere talenten naar boven. In de theatergroep hebben kinderen sociaal gezien vaak een andere plek dan in de groep waar ze op school in zitten. Zo leert een kind zichzelf anders kennen en wordt het anders gezien. Het kan talenten ontwikkelen in een andere omgeving. met de tijd en ruimte die daarvoor nodig zijn.

Inspiratie

Volgens de theorie van Reggio Emilia hebben jonge kinderen 100 talen. Zeker wanneer ze nog niet kunnen schrijven, zijn de andere uitdrukkingsvormen heel belangrijk voor hun ontwikkeling: beeld, beweging, geluid, ritme, zang, etc. Hun zintuigen staan continu open, ze horen, proeven, kijken, ruiken, voelen en verkennen zo de wereld. Als docent is het belangrijk om daar bij aan te sluiten, vinden wij.

Ook hedendaagse professionele theatervoorstellingen geven inspiratie. Op hoeveel manieren kun je een kind de magie van theater laten beleven? Hoe kun je hen leren ‘in het moment’ te zijn? Laten merken dat hun fantasie echt iets teweeg kan brengen? Daar denken wij voortdurend over na.

Docente Simone de Jong is hiernaast artistiek leider van jeugdtheatergezelschap Simone de Jong Company.